Rezultati ankete o Tekstilnici – izmenjave oblačil (2015)

Tekstilnica se je letos pogumno podala na samostojno pot. Obdržali smo tiste aktivnosti, ki so se izkazale za najbolj obiskane in predvsem zmožne izpeljave. Ena glavnih je zagotovo izmenjava oblačil v Ljubljani. Ker si želimo dogodke (redno mesečno izmenjavo in izmenjavo otroških in mladinskih oblačil) ohranjati na nivoju oz. jih sproti izboljševati, smo od vseh njenih obstoječih in potencialnih obiskovalcev med 5. februarjem in 4. marcem 2015 s pomočjo spletnega vprašalnika, ki ga je tudi tokrat pripravila in analizirala naša zvesta prostovoljka Nadja Kovač, zbirali mnenja in dobili zanimive rezultate.

Vprašalnik je bil namenjen tako obiskovalcem izmenjav kot tudi širši javnosti, zanimal pa nas je predvsem demografski profil oseb, ki so izpolnile spletno anketo, njihov odnos do izmenjav oblačil ter pričakovanja in predlogi za naprej. Vseh klikov na povezavo do ankete je bilo skupaj 257, vendar pa je vprašalnik v celoti izpolnilo 82 oseb – te odgovore smo upoštevali v pričujoči analizi.

Poglavitna ugotovitev analize odgovorov se nanaša na to, da anketiranci projekt Tekstilnica in s tem izmenjave oblačil dobro poznajo, vsi, ki se jih tudi udeležujejo, pa dogodke na vseh ravneh ocenjujejo visoko in so z njimi v povprečju zadovoljni. Med anketiranci močno prevladuje ženski spol, kar lahko povezujemo s tem, da so oblačila in izmenjave oblačil, ki so osrednja tema ankete, bolj v ženski kot v moški domeni, čeprav smo že v letu 2014 uvedli brezplačen vstop za vse moške, ki na redno mesečno izmenjavo prinesejo moška oblačila in so prvi rezultati te ugodnosti že vidni.Največ anketirancev po pričakovanjih prihaja iz osrednjeslovenske regije, tudi največ dogodkov se odvija v tej regiji. Na tem mestu bi radi dodali, da je bilo v letu 2014 izvedenih nekaj poskusov izmenjav v drugih krajih po Sloveniji, ki so bili sicer uspešni, vendar se je izkazalo, da vsak kraj potrebuje svojo terensko ekipo prostovoljcev, na katere se lahko zanesemo, saj se le tako dogodki izpeljejo kakovostno.

Anketiranci so, podobno kot lani, v svojih predlogih navedli, da si želijo pogostejših izmenjav (predvsem za otroke in mladino, ki se izvajajo v povprečju štirikrat letno), želijo si posebne kotičke za posamezne vrste oblačil (npr. za čevlje, mini krila). Želijo si tudi, da drugi obiskovalci prinesejo bolj kvalitetna oblačila, da je treba strgana in umazana oblačila izločiti, za kar se sicer ekipa Tekstilnice na vsaki izmenjavi močno trudi, pri pregledu oblačil je bil uveden tudi poostren nadzor in izločitev neprimernih oblačil, obiskovalce pa neprestano opozarjamo, da prinesejo kvalitetna in ohranjena oblačila. Ena izmed idej, ki se bo prav lahko v prihodnosti tudi uresničila in ki bo morda pripomogla k boljši kvaliteti oblačil, je tudi dodatna izvedba manjših tematskih izmenjav, ki bi zahtevale vnaprejšnjo najavo obiskovalcev, ponujale pa bi tudi dodatne aktivnosti (npr. glasba, prigrizek ipd.). Bi vas obisk takega dogodka utegnil zanimati?

Sicer pa je kar nekaj obiskovalcev pohvalilo naše prostovoljce, kar nas zelo veseli. Brez njihove izdatne pomoči izmenjav ne bi zmogli organizirati. Glede na to, da je obiskovalcev čedalje več in da smo ponudili še dodatne termine na drugih lokacijah, je postala tudi potreba po prostovoljski pomoči vedno večja. Z veseljem ugotavljamo, da so se naše vrste v letu 2014 precej okrepile. Vsak od njih sodeluje pri toliko akcijah, kot mu čas dopušča. Nekateri lahko delajo le nekaj ur na mesec, drugi pa so pripravljeni prispevati še bistveno več svojega prostega časa. Zmagovalka med prostovoljci je v letu 2014 opravila kar 111 ur! Ker si želimo dogodke še bolj približati krajanom, načrtujemo nove lokacije v posameznih ljubljanskih četrtnih skupnostih ali morda celo po drugih slovenskih krajih. Zato pa potrebujemo še več zagnanih posameznikov, ki imajo veselje do takšnega dela in nekaj organizacijskih sposobnosti. Morda pa se za to odloči tudi kdo od naših obiskovalcev, saj je glede na anketo slaba tretjina že razmišljala o tem. Vse zainteresirane vabimo, da nam pišejo ali nas pokličejo.

Obiskovalce izmenjav oblačil smo povprašali tudi za mnenje o nekaterih spremembah, ki so jih bile izmenjave deležne v preteklem letu in dobili zanimive odgovore. Skoraj polovica anketirancev odobrava nov sistem vrednotenja oblačil (s pomočjo točkovanja) na redni mesečni izmenjavi, zdi se jim boljši kot prej, polovici anketirancev se zdi višina vstopnine na izmenjavo (le-ta znaša 3 eur na osebo, ki menja oblačila) primerna, s tem pa se ne strinja slaba petina anketirancev. Pri slabih dveh tretjinah anketirancev vstopnina ne vpliva na njihovo pogostost obiskovanja dogodkov – teh se udeležujejo v enaki meri kot pred njeno uvedbo. Tu bi radi dodali, da je vstopnina za izvedbo izmenjav po končanem sofinanciranju projekta žal nujna, saj nastane pri posameznem dogodku nekaj potnih in drugih stroškov, ki jih je potrebno pokriti, kljub temu, da na izmenjavah pomagajo prostovoljci. V začetku leta 2015 smo za vse naše zveste obiskovalce uvedli posebno kartico zvestobe (»Ta pomembno kartico«), ki se je med obiskovalci že dobro uveljavila in veseli nas, da je kar dve tretjini obiskovalcev že slišalo zanjo.

Veseli smo bili tudi dejstva, da slabi dve tretjini obiskovalcev izmenjav kupuje manj oblačil v trgovinah kot prej, kar kaže na to, da tovrstni dogodki vplivajo na potrošnikove navade in stile nakupovanja. Pri tem se je izkazalo, da povprečen obiskovalec na račun izmenjav na letni ravni prihrani v povprečju dobrih 600 €.

Anketa je prinesla zanimive in uporabne odgovore, ki jih bomo v ekipi Tekstilnice vsekakor s pridom uporabili in upoštevali v okviru naših zmožnosti.

Piše: Urša Dolinšek

Povezava do celotne analize ankete: http://ebm.si/m/Anketa_Tekstilnica_marec_2015.pdf

Komentiraj