Partnerji projekta

Zadruga Dobrote

Zadruga Dobrote z.b.o. je koroška in slovenska neprofitna zadruga, kjer zaposlujemo težje zaposljive osebe v obratu za predelavo rabljenega tekstila. Delovati smo začeli v okviru projekta TD tekstil leta 2010 z namenom razvijanja projektov razvoja podeželja in socialnega podjetništva v koroški regiji, danes delo nadaljujemo in nadgrajujemo v projektu TEKSTILNICA v partnerstvu skupaj z Društvom Ekologi brez meja. Vizija zadruge je v zagonu dejavnosti, ki bodo v okolju odprle nove priložnosti in razvoj na področjih, ki jih ne pokrivata ne javni in ne tržni sektor.

Zadruga je vzpostavila obrat pralnice, sortirnice, rezalnice ter skladišča rabljenih oblačil na Koroškem, v katerem usposabljajo in zaposlujejo težje zaposljive osebe. Sortirajo rabljeni tekstil, ki se zbira s pomočjo partnerjev po vsej Sloveniji. Skupaj z zaposlenimi iščejo možnosti reciklaže in ponovne uporabe rabljenih oblačil (oblačila operejo, popravijo in donirajo ali namenijo nadaljnji prodaji) in razvijajo nove izdelke iz recikliranega tekstila za trg: copati, vrečke za molje, torbice, krpe za čiščenje strojev itd. Tudi sami občasno organizirajo zbiralne akcije rabljenih oblačil in sodelujejo pri izmenjavi oblačil.

FB: http://www.facebook.com/pages/Zadruga-Dobrote/327811173903117

 

Društvo Ekologi brez meja

Društvo Ekologi brez meja združuje entuziastične aktiviste s področja varstva okolja. Je neprofitno združenje, ki si prizadeva izboljšati stanje okolja s poudarkom na področju ravnanja z odpadki. To dosega s spodbujanjem sodelovanja ter aktivacije posameznikov in organizacij v njihovem lokalnem okolju.

Ekologi brez meja sodelujejo pri projektu Tekstilnica z akcijami ozaveščanja javnosti, zbiranju tekstila, prevozih in ostalih podpornih aktivnostih projekta ter usposabljajo in zaposljujejo osebe iz ranljive ciljne skupine.

W: www.ebm.si
FB: http://www.facebook.com/Ekologibrezmeja
T: https://twitter.com/ocistimo