Korporativno prostovoljstvo in Tekstilnica

Prostovoljski korporativni programi podjetij (angl. corporate volunteering) imajo v razvitem svetu že dolgo tradicijo, saj zagotavljajo trdne vezi z lokalno skupnostjo in prinašajo koristi vsem stranem – zaposlenim, podjetju, neprofitnim organizacijam in lokalni skupnosti. Korporativno prostovoljstvo ponuja vsem vključenim pozitivne koristi in predstavlja eno izmed sodobnih oblik družbene odgovornosti podjetja.

Časi, ko so družbeno odgovornost podjetij predstavljala le sponzorstva in donacije, so minili. Raje se odločajo za inovativne oblike sodelovanja z vsemi deležniki lokalnega okolja, ki delujejo stimulativno tako na zaposlene kot na poslovne cilje podjetja. Prostovoljski programi podjetij obsegajo prostovoljsko neplačano delo zaposlenih za dobrobit širše skupnosti, ki ga z različnimi iniciativami podpira delodajalec oz. podjetje.

Društvo Ekologi brez meja in ekipa Tekstilnice vabita vse organizacije, da se pridružite naši KORPORATIVNI PROSTOVOLJSKI AKCIJI zbiranja rabljenega tekstila v vašem podjetju/organizaciji/društvu ali pa nam ponudite prostor za skladiščenje le-tega.

Poskrbite, da bo rabljen tekstil ponovno koristno uporabljen!

Več na:

Komentiraj